Konsern

Etter krav om selskapsmessig skille blir Andøy Energi AS omgjort til konsern etter endringer i energiloven. Vi får Andøy Energi Holding AS, Andøy Energi Nett AS og Andøy Energi AS

Sosiale medier