Andøy Kommunale Kraftverk

I 1964 ble de tre eierkommunene Bjørnskinn, Dverberg og Andenes slått sammen og selskapet ble et rent kommunalt elverk; Andøy Kommunale Kraftverk.

Sosiale medier