Andøy Kraftlag ble stiftet 17. september 1946 som et interkommunalt selskap med kommunene Bjørnskinn, Dverberg og Andenes som eiere. I 1964 ble de tre eierkommunene slått sammen og selskapet ble et rent kommunalt elverk; Andøy Kommunale Kraftverk.

22. juni 1994 ble selskapet omdannet til aksjeselskap etter at energiloven kom og fikk navnet Andøy Energi AS. Andøy Energi AS drev produksjon, distribusjon og omsetning av elektrisk kraft. Selskapet hadde sitt forretningskontor i Risøyhamn, konsesjonsområdet var Andøy kommune.

I 2019 ble på ny energiselskapet omorganisert etter  ny endring i energiloven. Selskapet ble da etablert som ett konsern.

Andøy Energi Holding AS som eiers 100 % av Andøy kommune. Det ble etablert to døtre, Andøy Energi Nett AS og Andøy Energi AS, som eies av Andøy Energi Holding AS

Selskapet er lokalisert i Risøyhamn. Det er ingen ansatte i holdingsselskapet. Døtrene har til sammen 24 ansatte, hvorav 2 er lærlinger.

Andøy Energi Nett AS sitt virksomhetsområde er drift, vedlikehold og investering i distribusjonsnett og regionalnett.

Andøy Energi AS sitt virksomhetsområde er kraftomsetning, produksjon og bredbånd.

Ledelse av selskapet kjøpes av Andøy Energi Nett AS

Kjell-Are Johansen – Adm. Direktør
Jørn Lauritzen – Økonomisjef

EIERFORHOLD

Andøy Energi Holding AS eies 100 % av Andøy kommune

Selskapets øverste myndighet er generalforsamlingen.